mhux kull kwistjoni li tidher ċivili hija tabilħaqq ċiviliby Robert Musumeci