“Fid-determinazzjoni t’applikazzjoni kull deċiżjoni tiġi deċiża skont il-policy purche m’hemmx kunsiderazzjonijiet materjali li jirrikjedu mod ieħorby Robert Musumeci