“ Iċ-ċertezza legali titlob li l-kliem li jiġi adoperat fil-liġi ma jkunx ambigwu”by Robert Musumeci