Fejn il-leġislatur ried jindirizza l-kwistjoni ta’ piecemeal application, għamilha ”by Robert Musumeci